Strooisel

Met een strooisellaag Kunt u een natuurlijke, grove toplaag op de bodem aanbrengen, die luchtig van structuur is. Strooisel wordt steeds vaker in particuliere tuinen toegepast vanwege de uitstraling, de onkruidwerende werking en de aantrekkingskracht op bodemleven.

Strooisel wordt gemaakt van natuurlijke producten. De laag slinkt met de tijd, doordat het bodemleven het materiaal verteert en omzet tot humus. Die humus is belangrijk voor een vruchtbare bodem; het zorgt ervoor dat de bodem voeding en water kan vasthouden, een goede structuur heeft en beter ziektes kan onderdrukken.

Onze strooiselproducten zijn geschikt voor uw:

Zorg
voor de Bodem

Bodemanalyses Op basis van een bodemanalyse kunt u een uitgebreid en begrijpelijk bemestingsadvies ontvangen. Er wordt per perceel omschreven welke mineralen...

Inname
groen- afval

Van groenafval naar grondstof! Van Iersel Compost is gespecialiseerd in groenrecycling: wij nemen groenafval in en verwerken dat vervolgens tot compostproducten...