Tom Akkermans Teteringen - Boomteelt

"In één werkgang de bodem in optimale staat."

Download hier de printvriendelijke versie in pdf.

Tom Akkermans heeft een boomkwekerij van 5 hectare op de zandgronden in Teteringen. De focus in de kwekerij ligt met name op prunussen en sierkersen, bolcatalpa en liquidambar. De vaste mest vervangen door compost is iets waar hij in eerste instantie niet aan gedacht had. Dankzij adviezen van Ad Pijnenborg van Telermaat is hij gestart met een bodembalansanalyse en een op maat gemaakt Vigro Receptmix. En de resultaten mogen er zijn.

Uitgangspunt: bodembalansanalyse
“Vigro Receptmix is een ander compostproduct dan kwekers gewend zijn. Het is ergens op geënt. Het uitgangspunt is de bodembalansanalyse. Er wordt onderzocht hoe de elementen zich verhouden ten opzichte van elkaar en aan de hand daarvan wordt de Receptmix gemaakt,” begint Ad Pijnenborg, adviseur van Telermaat enthousiast. “Het is prijstechnisch dan wel iets duurder, maar als je het in de prijs van je product kunt verwerken dan is het, het zeker waard."

"Vigro receptmix is een ander product dan kwekers gewend zijn. Het is ergens op geënt.”  

Fosfaat en compost
Tom Akkermans steekt van wal; "Via Ad ben ik in aanraking gekomen met Van Iersel Compost en zijn we gestart met de bodembalansanalyse. Ik gebruikte eerst veel paardenmest en varkensmest uit de buurt. En daar zit veel fosfaat in. Met de huidige verscherpte fosfaatgehaltes moest ik wel op zoek naar een andere vorm van bemesten."

Het loont om de aangescherpte fosfaatgehaltes goed in de gaten te houden. De norm per fosfaat is afhankelijk van de toestand. Op het moment dat de fosfaattoestand hoog is en je minimaal 20 kilogram invult met organische meststoffen, zoals compost, dan mag je 5 kilo extra fosfaat gebruiken. In compost zit ongeveer 3 kilo fosfaat. Daarvan telt maar 50% mee. Dus dan zit je maar op 1,5 kilo per ton compost.

"Ik was in eerste instantie wel bang voor de kosten die compost met zich mee zou brengen," geeft Tom aan. "Maar nu ik na een jaar de resultaten zie, is het wel door te berekenen in ons product."

Resultaat en ervaringen
Vorig jaar is er Vigro Receptmix toegepast dus na een jaar zijn we benieuwd naar de eerste resultaten. Een van de redenen waarom we graag met Tom in gesprek gaan. Akkermans vertelt: "De compost verbetert de conditie van het gewas wel. Die is nu gewoon goed. Als ik bij de Prunussen kijk dan ziet de kleur van het blad er wel beter uit dan bij de planten die ik heb staan op de nog niet gecomposteerde percelen."

"Verder valt vooral de lengte van de plant op. De planten zijn nu zeker 25 cm groter op de gecomposteerde percelen. De planten zijn ook zwaarder, er zit veel meer A-kwaliteit tussen." Als we daar op in gaan en vragen wat nu de verdeling is tussen A- en B-kwaliteit komt Tom met een verrassend antwoord. "Voorheen was de verdeling 65% - 35% tussen A en B. Nu is dit 85% - 15%. Dus ook meer opbrengst. Die prunussen en malussen die staan op een perceel waar voorheen bolcatalpa hebben gestaan. Ik heb aan dat perceel niks anders gedaan dan de Vigro Receptmix toegepast. Als ik er niks aan had gedaan, dan was die bodem echt uitgeleefd."

"Als je het in de prijs van je product kunt verwerken dan is het, het zeker waard.”

Ad Pijnenborg is ook verrast door de resultaten die hij het afgelopen jaar heeft waargenomen bij de kwekerij van Akkermans. Hij gaat er nog even verder op in: "Wat ik zie bij Akkermans is dat nu het casco van de plant echt verbetert is. Er is minder onderslag en dus kun je ook een hoger percentage in je prijzen doorberekenen."

Bij de verwerking van de compost liep Tom wel tegen een probleem aan. "Ik heb wat kleinere percelen, waardoor het wat moeilijker uit te rijden is met de grotere machines waar de loonwerker mee komt. Maar nu heb ik een oplossing gevonden. We gaan het uitrijden met een wat kleinere tractor. Wat me verder opvalt is dat compost echt een heel schoon product is. Het wordt niet zo'n rommel. Als je met mest aan de slag gaat, dan ligt echt heel het pad en de straat onder. Daar zijn de buren ook niet blij mee. Compost is ook echt een schoon product om mee te werken. Daarnaast mag je compost wel op een grote hoop laten storten en laten liggen voor verwerking op je perceel. Dat mag bij mest niet."

"Het is echt een zuiver product om mee te werken”

Het probleem van verwerking waar Tom tegen aan liep hebben de meeste kwekers niet. Het grote voordeel is wel dat je alles in 1 werkgang kunt aanbrengen op het perceel. Arbeidstechnisch is dit beter en ook de doseringen zijn beter verspreid. Sommige spoorelementen komen in zulke lage doseringen. Door Vigro Receptmix op maat is dit veel makkelijker toe te passen. Als je het kostentechnisch uitrekent dan is twee keer rondrijden eigenlijk duurder dan dat je alle spoorelementen, en bijvoorbeeld kalk en zwavel laat doormengen.

Onze adviseur Jeroen gaat er nog dieper op in; "Daarnaast is er een trend te zien dat er steeds meer nadelen van drijfmest en kunstmest worden waargenomen. Enigszins wordt het gedwongen door gebrek aan middelen en fosfaatnormen. Maar je ziet ook echt een trend dat we steeds beter beseffen dat we met zijn allen beter met de bodem om moeten gaan.

De basale ondergrens is bereikt in organische stof en bemestingstoestand. Daar moeten we echt iets met zijn allen aan gaan doen, willen we in de toekomst onze opbrengsten die we gewend zijn nog willen behalen. Tom Akkermans en Ad Pijnenborg haken hier samen op in: "Daar zijn wij het helemaal mee eens." En als aanvulling geeft Tom aan: "Ik was eerst afwachtend, maar ben nu echt gecharmeerd van compost."

Vigro Receptmix

Een Vigro Receptmix is een compostproduct of samenstelling van compostproducten waaraan extra nutriënten en/of spoorelementen zijn toegevoegd. Een mengsel wordt toegepast om specifieke voeding aan te brengen en om de biodiversiteit van het bodemleven te stimuleren. Eerst wordt de bodem in kaart gebracht aan de hand van een bodemanalyse en –advies. De bodemtoestand en behoefte van toekomstige beplanting bepalen de hoeveelheden nutriënten en/of spoorelementen die moeten worden aangebracht. Kortom, een Vigro Receptmix is het startpunt voor een optimale bodem.

Zorg
voor de Bodem

Bodemanalyses Op basis van een bodemanalyse kunt u een uitgebreid en begrijpelijk bemestingsadvies ontvangen. Er wordt per perceel omschreven welke mineralen...

Inname
groen- afval

Van groenafval naar grondstof! Van Iersel Compost is gespecialiseerd in groenrecycling: wij nemen groenafval in en verwerken dat vervolgens tot compostproducten...