'Teelt met verrijkte compost gaat klimaatverandering tegen'

Groen & duurzaamheid

Tuinders weten het allang: compost is goed voor de bodemvruchtbaarheid; het verbetert de opbrengst van gewassen. En er is nog meer positiefs over compost bekend geworden: het werkt de opwarming van de aarde tegen.

Dat volgde maandag uit een artikel van een onderzoeksteam van de University of Queenland in Australië in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Food.

Toepassing van compost verbetert niet alleen het bodemleven en de gezondheid van landbouwgrond, ook de opbrengst van de grootschalige landbouw op percelen met verminderde bodemvruchtbaarheid kan er drastisch door toenemen.

Susanne Schmidt, hoogleraar landbouw- en voedingswetenschappen van de Australische universiteit, ontwikkelde de zogeheten Precision Compost Strategy (PCS): de compost wordt voor het uitstrooien verrijkt met voedingsstoffen en mineralen. Elk type bodem en gewas kan zo behalve organisch materiaal precies de hoeveelheden aan stoffen krijgen die de bodem en de geteelde gewassen nodig hebben. Verdichte bodems worden door de compost belucht, verzuurde grond geneutraliseerd met toegevoegde kalk.

„Het resultaat is dat de bodems meer water kunnen vasthouden, wortelgroei vergemakkelijken en de organismen kunnen voeden die de bodem en gewassen gezond houden.” Bovendien kan de toepassing van kunstmest met PCS volgens Schmidt drastisch omlaag.

Voedselzekerheid

De bodemkwaliteit speelt een belangrijke rol in het waarborgen van de wereldwijde voedselzekerheid. „Momenteel is 30 procent van de landbouwgrond wereldwijd gedegradeerd, de verwachting is dat dit percentage zou kunnen stijgen tot 90 procent in 2050”, stelt de hoogleraar. Gedegradeerde of verarmde landbouwgrond levert veel minder gewas op dan een vruchtbare bodem met veel bodemleven.

Ze verwacht dat met PCS de jaarlijkse wereldwijde productie van alleen al granen omhoog kan met 96 miljoen ton – dat is een plus van 4 procent ten opzichte van de huidige graanproductie. Zo kan toepassing van precisiecompost voedseltekorten en prijsstijgingen voorkomen.

De Australische suikerrietteler Tony Rossi uit Noord-Queensland verbouwt zijn gewas de laatste zeven jaar door toepassing van PSC met succes. „We hebben ons gebruik van kunstmest vrijwel gehalveerd. Dat is zoveel beter voor het milieu, terwijl onze gewasopbrengst hetzelfde is gebleven”, stelt Rossi in een reactie. Ook verbruikt zijn bedrijf minder bestrijdingsmiddellen door een toename van het bodemleven. Daarnaast zijn de gewassen beter bestand tegen droogte, doordat de humusrijke grond het water beter vasthoudt, zo blijkt uit een artikel in vakblad Australian Canegrower.

De methode loont, zo blijkt uit de studie van Schmidt. Rossi is de enige niet. Wereldwijd passen al ruim 2000 bedrijven PCS toe.

Klimaat

Daarnaast heeft PCS nog een belangrijk effect: ze zet een rem op de toename van CO2 in de atmosfeer. Een hogere opbrengst per hectare betekent ook dat er meer CO2 wordt vastgelegd in plantaardig materiaal. Wanneer dit als compost aan de bodem kan worden toegevoegd, kan zich in aangetaste akkers de vruchtbare humuslaag herstellen. De koolstof komt daaruit langzaam vrij, in tegenstelling tot organisch materiaal dat wordt verbrand in elektriciteitscentrales of verbrandingsovens. Zo kan toepassing van verrijkte compost volgens de studie van Schmidt helpen om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

 

Bron: refornatorisch dagblad 5 september 2022

 

Zorg
voor de Bodem

Bodemanalyses Op basis van een bodemanalyse kunt u een uitgebreid en begrijpelijk bemestingsadvies ontvangen. Er wordt per perceel omschreven welke mineralen...

Inname
groen- afval

Van groenafval naar grondstof! Van Iersel Compost is gespecialiseerd in groenrecycling: wij nemen groenafval in en verwerken dat vervolgens tot compostproducten...