CO2-Prestatieladder

We hebben het CO²-bewust certificaat niveau 5 op de CO²-Prestatieladder behaald. Met het behalen van dit certificaat laten we zien dat we actief werk maken van CO²-reductie. Het jaarlijks in kaart brengen van een CO² footprint biedt ons de kans om onze uitstoot te monitoren en te sturen op maatregelen om CO²-emissies te reduceren en de bedrijfsvoering te verduurzamen.

De CO²-Prestatieladder is als duurzaamheidinstrument toonaangevend in de Nederlandse markt. Bedrijven stimuleren om zelf iets te doen aan CO²-reductie, dat is de gedachte achter de CO²-Prestatieladder. De CO²-Prestatieladder heeft vijf niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Hoe meer een bedrijf zich inspant om CO²-uitstoot te reduceren, hoe hoger de positie op de ladder. Met het behalen van de hoogste trede op de ladder willen we laten zien dat wij in de compostindustrie één van de koplopers zijn op het gebied van duurzaam ondernemen.

De CO²-Prestatieladder is een instrument van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen om bedrijven te stimuleren tot CO²-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Door middel van niveaus, geeft de CO²-prestatieladder inzicht in de mate waarin een bedrijf actief werk maakt van CO²-reductie. 

Beleid CO²

Van Iersel wil voortdurend zoeken naar mogelijkheden voor een meer energie- en milieuvriendelijke manier van werken en het streven naar een continue verbetering. Om die reden zullen wij voorstellen implementeren, die zorgen voor meer energie- efficiëntie en een positieve invloed hebben op het milieu.

Het energiebeleid wordt in de praktijk nageleefd door:

  • Het opstellen van doelstellingen en streefcijfers welke jaarlijks door de directie worden beoordeeld en herzien;
  • Het inspelen op de aanzienlijke energieverbruik gebieden;
  • Het transparant maken van het energieverbruik voor alle medewerkers en met hen overleggen en inventariseren, hoe zij invloed kunnen uitoefenen op het energieverbruik, zonder enig vermindering van de te leveren kwaliteit;
  • Het motiveren van de medewerkers met het doen van voorstellen die kunnen bijdragen aan de vermindering van het energieverbruik.

 

Overzicht diverse documenten

CO² Sectorinitiatief 2023

CO²-bewust Certificaat Niveau 5

Plan van aanpak CO²-reductie

CO² sectorinitiatief 2022

 

Voortgangsverslag

Voortangsverslag 2023

Voortgangsverslag 1e halfjaar 2023

Voortgangsverslag 2022

Voortgangsverslag 1e halfjaar 2022

Voortgangsverslag 2021

Voortgangsverslag 2020

Voortgangsverslag 2019

 

Energiebeoordeling

Energiebeoordeling 2023

Energiebeoordeling 1e halfjaar 2023

Energiebeoordeling 2022

Energiebeoordeling 1e halfjaar 2022

Energiebeoordeling 2021

CO²-Footprint 2020

CO²-Footprint 2019

CO²-Footprint 2018

 

Idee of opmerking?: Als u ideeën of opmerkingen heeft, kunt u dit naar ons mailen. 

 

 

Zorg
voor de Bodem

Bodemanalyses Op basis van een bodemanalyse kunt u een uitgebreid en begrijpelijk bemestingsadvies ontvangen. Er wordt per perceel omschreven welke mineralen...

Inname
groen- afval

Van groenafval naar grondstof! Van Iersel Compost is gespecialiseerd in groenrecycling: wij nemen groenafval in en verwerken dat vervolgens tot compostproducten...