Bodemverbetering

Een goede bodem is het halve werk!

Voor elk gewas is een goede bodemstructuur met voldoende organische stof, veel bodemleven (microbiologie) en natuurlijke voedingselementen belangrijk. Bij Van Iersel Compost produceren wij organische meststoffen, waarmee u uw bodem kunt bemesten of verbeteren.

De voordelen van natuurlijke bodemverbeteraars zoals compost:

 • Zorgt ervoor dat de bodem beter water kan vasthouden en is hierdoor minder gevoelig voor uitdroging in droge periodes.
 • Het terugdringen van ziekten die in de bodem ontstaan.
 • Het stimuleert bodemleven en verhoogt hiermee de natuurlijke weerstand van de bodem.
 • Het zorgt ervoor dat nutriënten (voeding) geleidelijk aan beschikbaar komen voor de plant.
 • Het zorgt voor een betere structuur en afwatering van de bodem.
 • De bodem wordt beter bewerkbaar.
 • Snellere bodemopwarming, wat zorgt voor een snellere gewasgroei in het voorjaar.

Humus
Humus is de verzamelnaam voor organische tussenproducten (van plant en dier) die op weg zijn om verder afgebroken of juist opgebouwd te worden. Het bodemleven speelt bij de humusvorming een heel voorname rol, als verwerker van organische materialen en doorgeefluik voor samengestelde organische voedingsstoffen. Van Iersel maakt producten met volop bodemleven waardoor de humusvorming in de bodem op peil blijft.  

Zandgronden zijn van nature arm aan humus en hebben weinig buffercapaciteit. Dat houdt in dat mineralen en andere voedingsstoffen snel uitspoelen waardoor de plant ze niet op kan nemen. Kleigronden hebben juist veel buffercapaciteit, maar de (te) dichte structuur kan ervoor zorgen dat er onvoldoende zuurstof de bodem in kan en het regenwater niet weg kan lopen.

Een losse bodemstructuur biedt de ruimte voor een snelle beworteling om zo de benodigde voedingsstoffen op te nemen.

Ziektepreventie
Een gezonde bodem is weerbaar tegen ziekten en plagen in planten. Zonder bodemleven geen humus en andersom. Humus fungeert als buffer van organische verbindingen die door het bodemleven in een constante kringloop worden gevormd en afgebroken. Planten profiteren daarvan mee door een deel van de suikers en aminozuren uit te ruilen tegen de organische voedingsstoffen afkomstig van het bodemleven. De plant gebruikt die organische voedingsstoffen om zijn weerstand op te bouwen tegen ziekten en plagen.

Producten
Onze producten hebben ieder unieke eigenschappen:

Compostproducten:

 • Vigro Houtcompost 10mm - levert voeding voor bodemleven en gewas en bevordert de bodemstructuur. Te gebruiken voor vermenging in de ondergrond bij aanleg.
 • Vigro Schimmelhumus - brengt stabiele humus, voeding en een hoge diversiteit aan schimmeldominant bodemleven. Te gebruiken bij aanplant van houtachtige beplanting en bomen of als groeiplaatsverbetering in bestaande situaties.
 • Tuinturf - bodemverbeteraar op basis van veen. Het is een substraat met een lage pH-waarde (zuurgraad) en een hoog gehalte organische stof. Tuinturf wordt voornamelijk opgemengd met bestaande grond om de pH-waarde te verlagen.
 • Vigro Wormhumus - bodemverbeteraar met een hoog organische stof gehalte, relatief veel calcium en rijk aan nuttige microbiologie. Te gebruiken voor vermenging in de ondergrond bij aanleg.

Grondproducten:

 • Vigro Bomengrond Schimmelrijk - bodemverbeteraar op basis van zwarte grond waaraan compost en schimmels zijn toegevoegd. Te gebruiken voor ophogen/aanvullen van plantvakken waar beuken in geplant worden. Ook andere bomen zullen beter aanslaan bij het gebruik van deze grond, vanwege de diversiteit aan schimmels.
 • Vigro Dressgrond - grondmengsel op basis van zwarte grond met  gecertificeerd ééntoppig zand voor een goede structuur en hoogwaardige fijne houtcompost voor een variatie aan bodemleven en organische stof. Vigro Dressgrond wordt voornamelijk gebruikt voor het dressen van sportvelden, gazons en golfbanen.
 • Vigro Tuinaarde - mengsel waar hoogwaardige houtcompost in is verwerkt voor een variatie aan bodemleven en grof zand voor een goede structuur. Kant en klare teelaarde. Te gebruiken voor opvullen en uitvlakken van een nieuw aan te leggen gazon.

Mulchproducten:

 • Vigro Bosstrooisel - bodemverbeteraar op basis van gecomposteerd blad. Te gebruiken voor een natuurlijke strooisellaag tegen opkomend onkruid.T evens brengt het extra organische stof, voeding en bodemleven in de bodem.
 • Vigro Schimmelmulch - bodemafdekkend materiaal op basis van gecomposteerd hout en is een buffer voor water, voeding en bodemleven. Mulch wordt gebruikt voor het afstrooien van plantenborders en bij nieuwe aanplant van bomen en heesters.
 • Tuinpadsnippers - voor het maken van natuurlijke paden en borders. Naast de onkruidwerende werking zorgt het bedekken van de bodem er ook voor dat de grond niet zo snel uitdroogt.

Bemesten
Als uw bodem eenmaal in balans is, dan is het belangrijk om dit zo te houden. De samenstelling van de bemesting is afhankelijk van de huidige toestand van de bodem. Welke mineralen zijn er te veel of juist te kort? Een bodemanalyse kan inzicht geven in de huidige bodemstatus.

Kies voor een organische meststof
De voordelen van organische meststoffen en bodembedekkers ten opzichte van kustmest:

 • natuureigen producten
 • lager zoutgehalte (dit komt de kwaliteit van uw grond op de lange termijn ten goede)
 • trekt bodemleven aan
 • stimuleert humusvorming in de bodem
 • voorkomt onkruidgroei
 • vermindert droogtestress in droge periodes (borders)
 • vermindert dichtslaan van de bodem
 • voorkomt opspattend zand

 

Zorg
voor de Bodem

Bodemanalyses Op basis van een bodemanalyse kunt u een uitgebreid en begrijpelijk bemestingsadvies ontvangen. Er wordt per perceel omschreven welke mineralen...

Inname
groen- afval

Van groenafval naar grondstof! Van Iersel Compost is gespecialiseerd in groenrecycling: wij nemen groenafval in en verwerken dat vervolgens tot compostproducten...