Milieubeleid & certificaten

Vanuit de filosofie dat de kracht vooral uit de natuur zelf moet komen, is het vanzelfsprekend dat Van Iersel Compost graag een bijdrage levert aan het milieu en een groenere leefomgeving. Al onze producten zijn natuurproducten, waarbij het gebruik van chemische middelen is uitgesloten. Ook de behandeling van groenafval en de productie van onze bodemproducten wordt op een innovatieve wijze aangepakt, met zo min mogelijk impact op het milieu.

Milieudoelstellingen

De belangrijkste milieudoelstellingen van Van Iersel Compost zijn:

  • Aandacht voor het (brandstof)verbruik; monitoren en beoordelen of een reductie ervan mogelijk is
  • Geen verontreiniging (van lekkende substanties) in de bodem laten ontstaan
  • Geen geur-, geluid-, vuil- of stofoverlast veroorzaken
  • Bij aanschaf van nieuw materieel rekening houden met brandstof- en energieverbruik
  • De hoeveelheid bedrijfsafval trachten te verminderen

Ook onze medewerkers leveren hun bijdrage aan dit milieubeleid door bijvoorbeeld het uitdoen van verlichting als er niemand meer aanwezig is in een ruimte, of het uitzetten van computers en machines wanneer deze niet in gebruik zijn.

CO2-prestatieladder

Om dit alles nog meer kracht bij te zetten, hebben we het CO2-bewust certificaat niveau 5 op de CO2-Prestatieladder behaald. Met het behalen van dit certificaat willen we laten zien dat we actief werk maken van CO2-reductie. Het jaarlijks in kaart brengen van een CO2 footprint biedt ons de kans om onze uitstoot te monitoren en te sturen op maatregelen om CO2-emissies te reduceren en de bedrijfsvoering te verduurzamen.

CO2-bewust certificaat Niveau 5

De CO2-Prestatieladder is als duurzaamheidinstrument toonaangevend in de Nederlandse markt. Bedrijven stimuleren om zelf iets te doen aan CO2-reductie, dat is de gedachte achter de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder heeft vijf niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2-uitstoot te reduceren, hoe hoger de positie op de ladder. Met het behalen van trede 5 op de ladder willen we laten zien dat wij in de compostindustrie één van de koplopers zijn op het gebied van duurzaam ondernemen.

De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA

Met het VCA-certificaat leggen wij de basis om iedere dag weer veilig en gezond aan de slag te gaan. We laten zien dat ons bedrijf veilig en gezond werken belangrijk vindt.

NEN-EN-ISO 9001 

Onze productieprocessen borgen we met behulp van ISO 9001-normering. We hebben hiervoor het certificaat behaald en worden periodiek extern gecontroleerd of we hieraan blijven voldoen. Zo blijven we voor de allerbeste kwaliteit gaan!

NEN-EN-ISO 14001

Better Biomass NTA 8080 

Met dit certificaat laat Van Iersel zien dat haar vier productielocaties in Biezenmortel, Deurne, Gilze en Ravenstein, voldoen aan de internationale eisen voor duurzaam geproduceerde biomassa. Gemengd snoeihout wordt, naast de productie van hoogwaardige compostproducten, opgewaardeerd tot een geschikte stroom biomassa voor duurzame elektriciteit.

Better Biomass certificaat 

“Met dit certificaat kunnen wij aantonen dat het door ons gerecyclede snoeihout voor Biomassa voldoet aan de internationale duurzaamheidscriteria, zoals opgenomen in de Richtlijn Hernieuwbare Energie (Richtlijn 2009/28/EG). “Het certificaat is voor (potentiële) afnemers van belang, omdat het aantoont dat het door Van Iersel gerecyclede snoeihout voldoet aan strenge duurzaamheidscriteria.

Certificaten per locatie

Biezenmortel: 

RHP-keurmerk - Sinds 2005 is Van Iersel in het bezit van het RHP-keurmerk voor toepassingen in de professionele tuinbouw, het strengste certificaat in de compostsector.

BRL9335 – voor het gecontroleerd samenstellen en verhandelen van grondproducten.De grondproducten (zoals Vigro Tuinaarde en dressgrond) worden onder het protocol voor samengestelde grondproducten geleverd, waardoor de kwaliteit gewaarborgd is.

Certificaat verwerken ziek boomhout - Onder dit certificaat mogen wij de hout met Verticilium, Iepziekte en Kastanjebloedingsziekte innemen en verwerken. 

Phytophthora ramorum en Roetschors mogen wij niet verwerken.

BVOR-certificaat - voor erkende verwerker invasieve exoten
Het composteerterrein van Van Iersel Compost in Biezenmortel is een erkend verwerkingsbedrijf van invasieve exoten, overeenkomstig de voorwaarden en procedures van de BVOR.

Gilze: 

Keurcompost certificaat -  Daarmee is geborgd dat onze Vigro Houtcompost altijd voldoet aan de eisen uit de Meststoffenwet en aan de eisen die de markt stelt aan de landbouwkundige eigenschappen en plantgezondheid.

BVOR-certificaat - voor erkende verwerker invasieve exoten
Het composteerterrein van Van Iersel Compost in Gilze is een erkend verwerkingsbedrijf van invasieve exoten, overeenkomstig de voorwaarden en procedures van de BVOR.

 

Ravenstein: 

Keurcompost certificaat -  Daarmee is geborgd dat onze Vigro Houtcompost altijd voldoet aan de eisen uit de Meststoffenwet en aan de eisen die de markt stelt aan de landbouwkundige eigenschappen en plantgezondheid.

Certificaat verwerken ziek boomhout - Onder dit certificaat mogen wij de hout met Verticilium, Iepziekte en Kastanjebloedingsziekte innemen en verwerken.

Phytophthora ramorum en Roetschors mogen wij niet verwerken.

BVOR-certificaat - voor erkende verwerker invasieve exoten
Het composteerterrein van Van Iersel Compost in Ravenstein is een erkend verwerkingsbedrijf van invasieve exoten, overeenkomstig de voorwaarden en procedures van de BVOR.

 Deurne:

Keurcompost certificaat -  Daarmee is geborgd dat onze Vigro Houtcompost altijd voldoet aan de eisen uit de Meststoffenwet en aan de eisen die de markt stelt aan de landbouwkundige eigenschappen en plantgezondheid.

BVOR-certificaat - voor erkende verwerker invasieve exoten
Het composteerterrein van Van Iersel Compost in Deurne is een erkend verwerkingsbedrijf van invasieve exoten, overeenkomstig de voorwaarden en procedures van de BVOR.

Zorg
voor de Bodem

Bodemanalyses Op basis van een bodemanalyse kunt u een uitgebreid en begrijpelijk bemestingsadvies ontvangen. Er wordt per perceel omschreven welke mineralen...

Inname
groen- afval

Van groenafval naar grondstof! Van Iersel Compost is gespecialiseerd in groenrecycling: wij nemen groenafval in en verwerken dat vervolgens tot compostproducten...