Milieubeleid & certificaten

Vanuit de filosofie dat de kracht vooral uit de natuur zelf moet komen, is het vanzelfsprekend dat Van Iersel Compost graag een bijdrage levert aan het milieu en een groenere leefomgeving. Al onze producten zijn natuurproducten, waarbij het gebruik van chemische middelen is uitgesloten. Ook de behandeling van groenafval en de productie van onze bodemproducten wordt op een innovatieve wijze aangepakt, met zo min mogelijk impact op het milieu.

Milieudoelstellingen

De belangrijkste milieudoelstellingen van Van Iersel Compost zijn:

  • Aandacht voor het (brandstof)verbruik; monitoren en beoordelen of een reductie ervan mogelijk is
  • Geen verontreiniging (van lekkende substanties) in de bodem laten ontstaan
  • Geen geur-, geluid-, vuil- of stofoverlast veroorzaken
  • Bij aanschaf van nieuw materieel rekening houden met brandstof- en energieverbruik
  • De hoeveelheid bedrijfsafval trachten te verminderen

Ook onze medewerkers leveren hun bijdrage aan dit milieubeleid door bijvoorbeeld het uitdoen van verlichting als er niemand meer aanwezig is in een ruimte, of het uitzetten van computers en machines wanneer deze niet in gebruik zijn.

 

CO2-prestatieladder

Om dit alles nog meer kracht bij te zetten, hebben we het CO2-bewust certificaat niveau 5 op de CO2-Prestatieladder behaald. Met het behalen van dit certificaat willen we laten zien dat we actief werk maken van CO2-reductie. Het jaarlijks in kaart brengen van een CO2 footprint biedt ons de kans om onze uitstoot te monitoren en te sturen op maatregelen om CO2-emissies te reduceren en de bedrijfsvoering te verduurzamen.

CO2-bewust certificaat Niveau 5

De CO2-Prestatieladder is als duurzaamheidinstrument toonaangevend in de Nederlandse markt. Bedrijven stimuleren om zelf iets te doen aan CO2-reductie, dat is de gedachte achter de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder heeft vijf niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2-uitstoot te reduceren, hoe hoger de positie op de ladder. Met het behalen van trede 5 op de ladder willen we laten zien dat wij in de compostindustrie één van de koplopers zijn op het gebied van duurzaam ondernemen.

 

Certificaten per locatie

Biezenmortel: 

RHP-keurmerk - Sinds 2005 is Van Iersel in het bezit van het RHP-keurmerk voor toepassingen in de professionele tuinbouw, het strengste certificaat in de compostsector.

BRL9335 – voor het gecontroleerd samenstellen en verhandelen van grondproducten.De grondproducten (zoals verrijkte teelaarde, dressgrond, beukengrond) worden onder het protocol voor samengestelde grondproducten geleverd, waardoor de 

kwaliteit gewaarborgd is.

BVOR-certificaat - voor erkende verwerker invasieve exoten
Het composteerterrein van Van Iersel Compost in Biezenmortel is een erkend verwerkingsbedrijf van invasieve exoten, overeenkomstig de voorwaarden en procedures van de BVOR.

Gilze: 

Keurcompost certificaat -  Daarmee is geborgd dat onze Vigro Houtcompost altijd voldoet aan de eisen uit de Meststoffenwet en aan de eisen die de markt stelt aan de landbouwkundige eigenschappen en plantgezondheid.

BVOR-certificaat - voor erkende verwerker invasieve exoten
Het composteerterrein van Van Iersel Compost in Gilze is een erkend verwerkingsbedrijf van invasieve exoten, overeenkomstig de voorwaarden en procedures van de BVOR.

Ravenstein: 

Keurcompost certificaat -  Daarmee is geborgd dat onze Vigro Houtcompost altijd voldoet aan de eisen uit de Meststoffenwet en aan de eisen die de markt stelt aan de landbouwkundige eigenschappen en plantgezondheid.

BVOR-certificaat - voor erkende verwerker invasieve exoten
Het composteerterrein van Van Iersel Compost in Ravenstein is een erkend verwerkingsbedrijf van invasieve exoten, overeenkomstig de voorwaarden en procedures van de BVOR.

 Deurne:

Keurcompost certificaat -  Daarmee is geborgd dat onze Vigro Houtcompost altijd voldoet aan de eisen uit de Meststoffenwet en aan de eisen die de markt stelt aan de landbouwkundige eigenschappen en plantgezondheid.

BVOR-certificaat - voor erkende verwerker invasieve exoten
Het composteerterrein van Van Iersel Compost in Deurne is een erkend verwerkingsbedrijf van invasieve exoten, overeenkomstig de voorwaarden en procedures van de BVOR.

Zorg
voor de Bodem

Bodemanalyses Op basis van een bodemanalyse kunt u een uitgebreid en begrijpelijk bemestingsadvies ontvangen. Er wordt per perceel omschreven welke mineralen...

Inname
groen- afval

Van groenafval naar grondstof! Van Iersel Compost is gespecialiseerd in groenrecycling: wij nemen groenafval in en verwerken dat vervolgens tot compostproducten...