Compostering

Groenstromen zijn kostbare grondstoffen

Groenafval komt op vele verschillende manieren binnen bij Van Iersel. Sloten en bermen worden gemaaid door loonwerkers en gemeenten. Bomen worden gerooid en gesnoeid, blad en schoffelvuil word opgeveegd. Niet alleen door bedrijven, maar ook door particulieren.

Groenafval scheiden

Het aangevoerde groenafval wordt per grondstof gescheiden opgeslagen. Door de opslagplaatsen van de groenafvalstromen groot genoeg te maken, kan Van Iersel ondanks de pieken in aanvoer van bepaalde groenafvalstromen toch een constante mengverhouding aanhouden. Hierdoor is altijd dezelfde kwaliteit compost te garanderen. Voor klanten is dit een vereiste, omdat zij erop moeten kunnen vertrouwen dat de compost iedere keer hetzelfde effect in de bodem heeft.

Composteerproces

Tijdens het composteerproces worden de verschillende groenafvalstromen in een vaste verhouding gemengd, zodat een ideale samenstelling in de vorm van C:N-verhouding en structuur ontstaat. Tevens wordt het vochtgehalte op het gewenste niveau gebracht door water toe te voegen.

De natuur doet vervolgens de rest, waarbij we dagelijks de temperaturen registreren en regelmatig omzetten. Samen met een geforceerde beluchtingsvloer zorgt dit voor een optimaal procesverloop, waarbij de ziektekiemen en onkruidzaden worden afgebroken en de juiste microbiologie en een stabiele organische stof ontstaat in het eindproduct

Hierdoor kunnen we onze klanten altijd dezelfde kwaliteit (hout)compost garanderen.

Locaties

Klik hier voor meer informatie en de adresgegevens van onze composteerlocaties.

Zorg
voor de Bodem

Bodemanalyses Op basis van een bodemanalyse kunt u een uitgebreid en begrijpelijk bemestingsadvies ontvangen. Er wordt per perceel omschreven welke mineralen...

Inname
groen- afval

Van groenafval naar grondstof! Van Iersel Compost is gespecialiseerd in groenrecycling: wij nemen groenafval in en verwerken dat vervolgens tot compostproducten...