Van Iersel Compost ontvangt Better Biomass certificaat

19-12-2018 Van Iersel Compost ontving eind november 2018 het Better Biomass-certificaat voor haar aanlevering van biomassa uit snoeihout aan Biomassa centrales voor duurzame elektriciteit. Met dit certificaat laat Van Iersel zien dat haar vier productielocaties in Biezenmortel, Deurne, Gilze en Ravenstein, voldoen aan de internationale eisen voor duurzaam geproduceerde biomassa. Gemengd snoeihout wordt, naast de productie van hoogwaardige compostproducten, opgewaardeerd tot een geschikte stroom biomassa voor duurzame elektriciteit.

“Met dit certificaat kunnen wij aantonen dat het door ons gerecyclede snoeihout voor Biomassa voldoet aan de internationale duurzaamheidscriteria, zoals opgenomen in de Richtlijn Hernieuwbare Energie (Richtlijn 2009/28/EG),” vertelt Bram van Iersel. “Het certificaat is voor (potentiële) afnemers van belang, omdat het aantoont dat het door Van Iersel gerecyclede snoeihout voldoet aan strenge duurzaamheidscriteria.

Better Biomass Certificaat Van Iersel CompostBetter Biomass
Een internationaal certificatiesysteem voor vaste, vloeibare en gasvormige biomassa, daar staat ‘Better Biomass’ voor. De onderliggende duurzaamheidscriteria zijn opgezet door een breed samengestelde werkgroep met vertegenwoordigers van marktpartijen, overheid en maatschappelijke organisaties, en gepubliceerd in de norm NTA 8080. De criteria bevatten belangrijke waarden voor natuur, milieu en maatschappij (People, Planet, Profit).  

Energie akkoord
Het Better Biomass certificatieschema is goedgekeurd binnen het Besluit conformiteitsbeoordeling van vaste biomassa voor energietoepassingen. De goedkeuring heeft betrekking op alle vijf biomassacategorieën die worden onderscheiden en geldt voor de wereldwijde toepassing van de claim ‘Better Biomass certified’. Met deze goedkeuring heeft de markt beschikking over een robuust certificatieschema om de duurzame herkomst en inzet van biomassa voor energietoepassing op onafhankelijke wijze te borgen.

Better Biomass wordt beheerd door NEN, het Nederlands Normalisatie-instituut, lid van CEN en ISO. NEN is internationaal geaccrediteerd als schemabeheerder en certificatieaudits worden uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde certificerende instellingen (CI’s). 

Zorg
voor de Bodem

Bodemanalyses Op basis van een bodemanalyse kunt u een uitgebreid en begrijpelijk bemestingsadvies ontvangen. Er wordt per perceel omschreven welke mineralen...

Inname
groen- afval

Van groenafval naar grondstof! Van Iersel Compost is gespecialiseerd in groenrecycling: wij nemen groenafval in en verwerken dat vervolgens tot compostproducten...