Vigro Tuinaarde

Terug naar Grondproducten

Basisgrond voor plantvakken en gazons

Vigro Tuinaarde is verrijkt met hoogwaardige compostproducten om voeding, waterbuffering en variatie aan bodemleven te brengen. Vigro Tuinaarde wordt voornamelijk gebruikt voor het ophogen/aanvullen van plantvakken, tuinen, perken en egaliseren onder gazons. Door de fijne structuur laat het zich makkelijk bewerken en het reeds aanwezige bodemleven geeft een goede basis voor de toekomstige beplanting.

Download hier onze digitale productflyer Vigro Tuinaarde

Voordelen

 • Kant en klaar product voor ophogen en/of aanvullen.
 • Verbetering van vochtvasthoudend vermogen.
 • Vrij van grote verontreinigingen.

Eigenschappen

 • Gezeefde stabiele grond.
 • Soortelijk gewicht: ca. 1000 kg/m³.
 • Vrij van grote verontreinigingen zoals puin, ijzer en glas.
 • Vrij van onkruiden.

Verpakking

Vigro Tuinaarde is los of in big bags verkrijgbaar.

 • Afhalen (Biezenmortel). 
 • Leveren op locatie is ook mogelijk.

Toepassing

 • Aanbrengen voor aanplant nieuwe gewassen of als    groeiplaatsverbetering in bestaande situaties.
 • Openbaar groen en tuinen (zandgronden): grenslaag   doormengen en niet verdichten.
 • Ophogen van bestaande grond.
 • Kan jaarrond toegepast worden.

Gemiddelde samenstelling

Organische stof  11,5 % (van droge stof)
pH-KCl  6,5 - 7,5
Zoutgehalte (EC) < 1mS/cm
M50 200 - 350
D60/D10 3 - 10
Uiterlijk Bruinzwart kruimelproduct

 

 

 

Zorg
voor de Bodem

Op basis van de huidige situatie kunnen wij, vooralsnog, uw grondmonsters in behandeling nemen met de service en  doorlooptijden zoals...

Inname
groen- afval

Van groenafval naar grondstof! Van Iersel Compost is gespecialiseerd in groenrecycling: wij nemen groenafval in en verwerken dat vervolgens tot compostproducten...