Vollegronds teelt

Een goede bodem is het halve werk!

Voor elk gewas is een goede bodemstructuur met voldoende organische stof, microbiologie en beschikbare voedingselementen op een natuurlijke basis van groot belang. Een juiste toepassing van onze bodemverbeteraars levert de volgende voordelen op:

  • Positieve eigenschappen van compost (bron: BVOR)Hoger waterbergend vermogen op zandgronden
  • Betere bewerkbaarheid van de bodem
  • Verhoogde ziektewerendheid
  • Stimulering van bodemleven
  • Snellere bodemopwarming
  • Stabielere bodemstructuur
  • Hogere nutriëntenbindingscapaciteit
  • Verminderde erosiegevoeligheid

Bron: BVOR (2015)

Relevante bodemverbeteraars 

Onderstaande producten zijn geschikt voor toepassing in de akkerbouw, fruit- en groententeelt:

Programma voor bodemverbetering

Wij adviseren u graag persoonlijk voor het opstellen van een bodemverbeteringsprogramma voor uw specifieke teelt. Neem vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer 0411-648 100 of stuur een e-mail naar info@van-iersel.eu.

Zorg
voor de Bodem

Op basis van de huidige situatie kunnen wij, vooralsnog, uw grondmonsters in behandeling nemen met de service en  doorlooptijden zoals...

Inname
groen- afval

Van groenafval naar grondstof! Van Iersel Compost is gespecialiseerd in groenrecycling: wij nemen groenafval in en verwerken dat vervolgens tot compostproducten...