Algemene (leverings)voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons uitgebrachte offertes en gesloten overeenkomsten, alsmede voor de daarop betrekking hebbende betalingen.

Download hier de algemene bepalingen in pdf.

Zorg
voor de Bodem

Bodemanalyses Op basis van een bodemanalyse kunt u een uitgebreid en begrijpelijk bemestingsadvies ontvangen. Er wordt per perceel omschreven welke mineralen...

Inname
groen- afval

Van groenafval naar grondstof! Van Iersel Compost is gespecialiseerd in groenrecycling: wij nemen groenafval in en verwerken dat vervolgens tot compostproducten...