Demodag Boomkwekerij - Leve(n) de Bodem - 15 september 2017

Vrijdag 15 september organiseert Delphy ‘De Demodag Boomkwekerij 2017’ bij Boomkwekerij Louis van den Broek in Zundert.Op het bedrijf worden demo’s aangelegd en technieken en maatregelen gedemonstreerd die een ondernemer zelf kan toepassen op zijn bedrijf om de bodemkwaliteit en plantkwaliteit te verbeteren.

De demodag is onderdeel van het driejarige Europees project Leve(n)de Bodem dat onlangs is gestart. Binnen dit project gaan Vlaamse en Nederlandse boeren en tuinders specifieke bodemprobleem aanpakken door het implementeren van bestaande en nieuwe tools. De focus ligt op de kwaliteit van de organische stof, het verbeteren van de bodemstructuur en voorkomen van verdichting. Delphy begeleidt dit project samen met ZLTO en HAS in de zuidelijke provincies van Nederland.

Ook wij zijn op deze dag aanwezig en kunnen u dan alles vertellen over Bodembalansanalyses en welke resultaten u hiermee kunt bereiken. 

Wilt u De Demodag Boomkwekerij bezoeken download dit inschrijfformulier.

U kunt uw bezoek aan de demodag ook mee laten tellen voor verlenging van uw spuitlicentie (categorie Teelt).

Wanneer:
Vrijdag 15 september
13.00 - 18.00 uur

Locatie: 
Louis van den Broek Boomkwekerijen
Luitertweg 5
4882 TE Zundert


 

 

Zorg
voor de Bodem

Bodemanalyses Op basis van een bodemanalyse kunt u een uitgebreid en begrijpelijk bemestingsadvies ontvangen. Er wordt per perceel omschreven welke mineralen...

Inname
groen- afval

Van groenafval naar grondstof! Van Iersel Compost is gespecialiseerd in groenrecycling: wij nemen groenafval in en verwerken dat vervolgens tot compostproducten...