Milieubeleid & certificaten

Vanuit de filosofie dat de kracht vooral uit de natuur zelf moet komen, is het vanzelfsprekend dat Van Iersel Compost graag een bijdrage levert aan het milieu en een groenere leefomgeving. Al onze producten zijn natuurproducten, waarbij het gebruik van chemische middelen is uitgesloten. Ook de behandeling van groenafval en de productie van onze bodemproducten wordt op een innovatieve wijze aangepakt, met zo min mogelijk impact op het milieu.

Milieudoelstellingen

De belangrijkste milieudoelstellingen van Van Iersel Compost zijn:

  • Aandacht voor het (brandstof)verbruik; monitoren en beoordelen of een reductie ervan mogelijk is
  • Geen verontreiniging (van lekkende substanties) in de bodem laten ontstaan
  • Geen geur-, geluid-, vuil- of stofoverlast veroorzaken
  • Bij aanschaf van nieuw materieel rekening houden met brandstof- en energieverbruik
  • De hoeveelheid bedrijfsafval trachten te verminderen

Ook onze medewerkers leveren hun bijdrage aan dit milieubeleid door bijvoorbeeld het uitdoen van verlichting als er niemand meer aanwezig is in een ruimte, of het uitzetten van computers en machines wanneer deze niet in gebruik zijn.

Certificaten

RHP-keurmerk - Sinds 2005 is Van Iersel in het bezit van het RHP-keurmerk voor toepassingen in de professionele tuinbouw, het strengste certificaat in de compostsector.

BRL9335 – voor het gecontroleerd samenstellen en verhandelen van grondproducten.
De grondproducten (zoals verrijkte teelaarde, dressgrond, beukengrond) worden onder het protocol voor samengestelde grondproducten geleverd, waardoor de kwaliteit gewaarborgd is.

BVOR-certificaat - voor erkende verwerker invasieve exoten
Het composteerterrein van Van Iersel Compost in Biezenmortel is een erkend verwerkingsbedrijf van invasieve exoten, overeenkomstig de voorwaarden en procedures van de BVOR.

RHP-certificaat Van Iersel Biezenmortel   BSB Certificaat Van Iersel Compost 2019 

Zorg
voor de Bodem

Bodemanalyses Op basis van een bodemanalyse kunt u een uitgebreid en begrijpelijk bemestingsadvies ontvangen. Er wordt per perceel omschreven welke mineralen...

Inname
groen- afval

Van groenafval naar grondstof! Van Iersel Compost is gespecialiseerd in groenrecycling: wij nemen groenafval in en verwerken dat vervolgens tot compostproducten...