Biomassa

Terug naar Overige producten

Van Iersel Compost produceert uit het groenafval ook verschillende grondstoffen, die geschikt zijn als biomassa. Zo worden er van houtig groenafval houtsnippers geproduceerd voor biobrandstof met als doel energie-opwekking. Biomassa is te zien als een alternatief voor fosiele brandstoffen.

Voldoende houtig structuurmateriaal produceren voor ons composteerproces heeft bij ons echter de hoogste prioriteit; wij willen geen concessies doen aan de kwaliteit van onze bodemverbeteraars.

Zorg
voor de Bodem

Bodemanalyses Op basis van een bodemanalyse kunt u een uitgebreid en begrijpelijk bemestingsadvies ontvangen. Er wordt per perceel omschreven welke mineralen...

Inname
groen- afval

Van groenafval naar grondstof! Van Iersel Compost is gespecialiseerd in groenrecycling: wij nemen groenafval in en verwerken dat vervolgens tot compostproducten...