Gazon

Gaat u een nieuw gazon aanleggen of is uw huidige grasmat aan onderhoud toe? Bij Van Iersel Compost helpen wij u graag.

Producten
Producten die voor het aanleggen en onderhouden van een gazon geschikt zijn:

 • Vigro Wormhumus bodemverbeteraar met een hoog organische stof gehalte, relatief veel calcium en rijk aan nuttige microbiologie. Te gebruiken voor vermenging in de ondergrond bij aanleg of aanbrengen voor het onderhouden/aanvullen van het bodemleven.
 • Vigro Houtcompost 10 mm levert voeding voor bodemleven en gewas en bevordert de bodemstructuur. Te gebruiken voor vermenging in de ondergrond bij aanleg.
 • Vigro Tuinaarde mengsel waar hoogwaardige groencompost in is verwerkt voor een variatie aan bodemleven en grof zand voor een goede structuur. Kant en klare teelaarde. Te gebruiken voor opvullen en uitvlakken van een nieuw aan te leggen gazon.
 • Vigro Dressgrond fijn afgezeefd compost met zwarte grond voor voornamelijk het dressen van sportvelden, gazons en golfbanen.

Voorbereiden van de ondergrond
De grondsoort is belangrijk bij het bepalen welk type bodemverbeteraar nodig is om de meest optimale condities voor het gras te creëren.

Zandgronden zijn van nature arm aan humus en hebben weinig buffercapaciteit. Dat houdt in dat mineralen en andere voedingsstoffen snel uitspoelen waardoor de plant ze niet op kan nemen. Kleigronden hebben juist veel buffercapaciteit, maar de (te) dichte structuur kan ervoor zorgen dat er onvoldoende zuurstof de bodem in kan en het regenwater niet weg kan lopen. Een losse bodemstructuur biedt de ruimte voor een snelle beworteling om zo de benodigde voedingsstoffen op te nemen.

 1. Zorg voor een losse bodemstructuur, bijvoorbeeld door de grond een spadediep om te spitten.
 2. Meng compost door de bestaande, omgespitte grond.
 3. Laat de grond (indien mogelijk) 2 weken rusten.
 4. Egaliseer het bodemoppervlak.
 5. Zaai het gras in of leg de graszoden over de bodem.
 6. Geef voldoende water.

Het opmengen van compost met de bestaande grond geeft een goede verhouding tussen de schrale grond en rijke compost. Hierdoor is er minder kans op verbranding van de jonge wortels waardoor het gras goed kan groeien en de grasmat zich sneller aan de ondergrond kan hechten.

Stappenplan bodemverbetering voor gazons
Meten is weten. Wilt u vooraf inzicht in uw bodemstatus? Dan kunt u een bodemanalyse laten uitvoeren. 

Bemesten
Als u eenmaal een mooi gazon hebt, dan is het belangrijk om deze ook goed te onderhouden. De samenstelling van de bemesting van uw gazon is afhankelijk van de huidige toestand van de bodem. Welke mineralen zijn er te veel of juist te kort? Een bodemanalyse kan inzicht geven in de huidige bodemstatus.

Bemestingsmomenten

 • Voorjaar (februari/maart) - instrooien met Vigro Wormhumus voor een dichte grasmat en een mooie groene kleur.
 • Zomer (juni/juli) - eventueel Vigro Dressgrond gebruiken om ongelijkheden in het gazon aan te vullen.
 • Najaar (september/oktober) - na de laatste maaibeurt een laagje Vigro Wormhumus aanbrengen voor het onderhouden/aanvullen van het bodemleven.

Wat is de beste tijd om gras in te zaaien/grasmatten te leggen?
Het inzaaien van gras en het leggen van graszoden kan het hele jaar, behalve als het vriest. 

De beste zaaitijd is echter van april t/m mei of augustus t/m oktober. In het najaar is de bodemtemperatuur nog relatief hoog en er is voldoende vocht aanwezig. Richtlijn voor de ideale bodemtemperatuur is 10-15 ᵒC. Het gras groeit dan sneller en slaat beter aan.

Graszoden kunnen het beste aan het begin van het groeiseizoen gelegd worden, in april en mei. De zomer kan ook, maar door het warme weer is er een grotere kans op uitdroging. In april en mei is de bodem goed op temperatuur en vochtig. Dat is gunstig voor een goede wortelontwikkeling. 

Kies voor een organische meststof
De voordelen van organische meststoffen ten opzichte van kustmest:

 • natuureigen producten.
 • lager zoutgehalte (dit komt de kwaliteit van uw grond op de lange termijn ten goede).
 • langere werking.
 • minder kans op verbranding van de (jonge) wortels van de grasplant.

Zorg
voor de Bodem

Bodemanalyses Op basis van een bodemanalyse kunt u een uitgebreid en begrijpelijk bemestingsadvies ontvangen. Er wordt per perceel omschreven welke mineralen...

Inname
groen- afval

Van groenafval naar grondstof! Van Iersel Compost is gespecialiseerd in groenrecycling: wij nemen groenafval in en verwerken dat vervolgens tot compostproducten...