Hij is er weer; de Taxuskever

Aangevreten plantDe taxuskever komt weer massaal tevoorschijn. Aanpak is dan ook noodzakelijk om schade te voorkomen en te beperken. De kevers zijn moeilijker te bestrijden wanneer ze zijn afgehard, want dan beginnen ze met eieren leggen. Voor het bestrijden van de kever is Taxuskevercompost in te zetten. Dit bevat de Metarhizium schimmel welke de natuurlijke vijand is van de Taxuskever en larve. We hebben deze in een speciale compost verwerkt zodat we het ideale groeimedium voor de Metarhizium schimmel hebben gecreëerd.  

Toepassing Taxuskevercompost
Het is eenvoudig toe te passen. De bodem afstrooien in een laagje van minimaal 1 cm en/of het inwerken van 1 cm compost in de bodem om de larve te parasiteren. De optimale omstandigheden om dit te doen zijn temperaturen tussen de 15°C en 30°C (werking vanaf 5°C). Voor een optimale werking zijn vochtige omstandigheden in de bodem van belang. Interesse? Neem dan contact met ons op.

Van Iersel Compost is een echt familiebedrijf, gespecialiseerd in opwaarderen van groenafval tot hoogwaardige bodemverbeteraars: het groenafval wat overheden, bedrijven en particulieren bij ons storten, verwerken wij tot compost en andere bodemverbeteraars. Van afval naar grondstof!

Zorg
voor de Bodem

Op basis van de huidige situatie kunnen wij, vooralsnog, uw grondmonsters in behandeling nemen met de service en  doorlooptijden zoals...

Inname
groen- afval

Van groenafval naar grondstof! Van Iersel Compost is gespecialiseerd in groenrecycling: wij nemen groenafval in en verwerken dat vervolgens tot compostproducten...