Stichting Taxus Taxi gaat weer taxus inzamelen

Zoals ieder jaar staat ook dit jaar de zomer voor stichting Taxus Taxi volledig in het teken van de inzameling van taxussnoeisel voor de strijd tegen kanker. Op maandag 4 juni is het startschot gelost en begint de stichting weer met het verzamelen van het frisse groen van deze haagplant. De éénjarige taxustwijgjes worden gebruikt voor de productie van Taxol, het basisbestanddeel van de chemotherapie.   

Verleden jaar zamelde de stichting genoeg snoeisel in voor de productie van maar liefst 2.200 chemotherapieën. Dit jaar heeft ze zich ten doel gesteld snoeisel in te zamelen voor 2.700 chemotherapieën. In 2017 speelde het weer een belangrijke rol voor de stichting. Door enkele nachten vorst eind april en daarop volgend een periode van droogte kreeg de natuur het zwaar te voorduren, waardoor ook de groei van de taxus achterbleef. Uiteindelijk heeft dit ook effect gehad op de ingezamelde hoeveelheid. Tot dusver zijn de weersomstandigheden in 2018 gunstig en dus is het hopen op een vruchtbaarder seizoen.

Kwaliteit taxussnoeisel
Om de kwaliteit van het taxussnoeisel en de service te waarborgen wil de stichting twee kwaliteitsnormen dit jaar nog eens extra benadrukken.

Voorkom broei
Broei is de grootste boosdoener als het gaat om de bruikbaarheid van taxussnoeisel. De fermentatie van het verse groen zorgt ervoor dat de bruikbare stof wordt afgebroken. Dit is te voorkomen door in het midden van het snoeisel een kuil te maken ter grote van een voetbal. Verdere uitleg en een instructievideo zijn te vinden op www.taxustaxi.nl/knipvoorwaarden

Minimale hoeveelheid
De service van de Taxus Taxi is een gratis mogelijkheid om op een zeer toegankelijke manier deel te nemen in de strijd tegen kanker. Het stemt de stichting dan ook trots dat zoveel mensen samen met hen de strijd tegen kanker aangaan. Om het financieel haalbaar te houden moet ze desondanks een minimaal aan te leveren hoeveelheid hanteren. Snoeisel is aan de stichting aan te bieden vanaf één volle kruiwagen of half gevulde Taxus Taxi Tas. Heeft u te weinig snoeisel om dit te laten ophalen en wilt u toch deelnemen? Snoeit u dan tegelijk met uw buurtgenoten om zo toch gebruik te kunnen maken van de gratis inzameldienst. U kunt zich via bijgaande link hiervoor aanmelden: Ophalen snoeiafval Taxus

“Zonder haar partners is de stichting nergens”, aldus woordvoerder Werner Toonen van stichting Taxus Taxi. Partners als; van Iersel compost zijn van essentieel belang voor de wijze waarop de stichting wenst te werken. Wilt u deelnemen aan de taxus inzameling? Geef uw taxussnoeisel dan direct na het snoeien van uw haag op via www.taxustaxi.nl/afspraak. Ook kunt u hier terecht voor meer informatie over de Taxus Taxi Actie.

 

Inzamelmaterialen
De gratis inzamelmaterialen van Stichting Taxus Taxi (dekzeil en tassen) zijn op te halen bij Van Iersel Compost in Biezenmortel. Let op! Het snoeiafval voor stichting Taxus Taxi kunt u niet bij ons inleveren, maar wordt thuis bij u opgehaald. Ga naar www.taxustaxi.nl voor meer informatie.

Zorg
voor de Bodem

Bodemanalyses Op basis van een bodemanalyse kunt u een uitgebreid en begrijpelijk bemestingsadvies ontvangen. Er wordt per perceel omschreven welke mineralen...

Inname
groen- afval

Van groenafval naar grondstof! Van Iersel Compost is gespecialiseerd in groenrecycling: wij nemen groenafval in en verwerken dat vervolgens tot compostproducten...