Prescription Blend

Terug naar Producten

Maatwerk bodembalancering met weinig compost

Met een Prescription Blend kan een bodem volledig gebalanceerd worden zonder dat er grote hoeveelheden compost worden gebruikt. Een Prescription Blend wordt samengesteld op basis van het resultaat van een Bodembalansanalyse. Een kleine hoeveelheid Groencompost dient als drager. Hier worden alle nodige hoofd- en spoorelementen in de juiste hoeveelheden voor uw bodem aan toegevoegd. Uw bodem kan zo met een mengsel van klein volume (circa 300 tot 2.000 kg per hectare) volledig gebalanceerd worden èn gelijkmatig worden verdeeld over het perceel, zonder grote hoeveelheden compost toe te passen. Een Prescription Blend kan met een kalkstrooier worden uitgereden.

Download hier de digitale productfolder Prescription blend.

Voordelen

  • Volledige bodembalancering met kleine hoeveelheid materiaal
  • In één werkgang gelijkmatig aan te brengen
  • Hoofd- en spoorelementen in de juiste verhouding
  • Zorgt voor een vitaal gewas en verbetert bodemstructuur
  • Toegestaan voor gebruik in de biologische landbouw volgens Verordening (EG) 889/2008 (afhankelijk van samenstelling)In big bags te leveren tegen vaste lage transportkosten

Toepassing

  • Breed inzetbaar voor alle vollegrondsteelten
  • Uit te rijden met kalkstrooier

Eigenschappen

  • Samenstelling afhankelijk van het resultaat van een Bodembalansanalyse
  • Fijne Groencompost als drager
  • Elementen in korrel- of poedervorm doorgemengd

Zorg
voor de Bodem

Bodemanalyses Op basis van een bodemanalyse kunt u een uitgebreid en begrijpelijk bemestingsadvies ontvangen. Er wordt per perceel omschreven welke mineralen...

Inname
groen- afval

Van groenafval naar grondstof! Van Iersel Compost is gespecialiseerd in groenrecycling: wij nemen groenafval in en verwerken dat vervolgens tot compostproducten...