Trichocompost

Terug naar Compostproducten

VIC Trichocompost

Dè basis voor een ziektewerende groeiplaats

Download de pdf-versie van de productfolder trichocompost.

Microbiologie trichocompost door microscoop     Wortelontwikkeling gewas in de bodem

Er bestaan veel soorten Trichoderma’s met allen verschillende werkingsmechanismen. Ze kunnen negatieve bodemschimmels verdringen, maar deze ook parasiteren. Hierdoor blijft de bodem en het gewas gezond. Elke Trichodermastam heeft een specifieke werking tegen specifieke (ziekteverwekkende) schimmels. Daarnaast spelen Trichoderma’s een rol bij het vrijmaken van mineralen voor de plant en is van meerdere soorten bekend dat ze wortelontwikkeling bevorderen. In VIC Trichocompost zijn 6 verschillende Trichoderma stammen in hoge aantallen aanwezig, waardoor het werkingsgebied aanzienlijk wordt verbreed. De compost fungeert als huis en voeding voor de Trichoderma en alle andere aanwezige schimmels. Ze zullen dus langer overleven. Verder brengt de compost stabiele organische stof. Dit levert weer voeding voor het bodemleven en het gewas en bevordert daarnaast de bodemstructuur.

Trichocompost wordt gemaakt van 100% groenafval en bestaat uit 2 varianten:

 • een standaard Trichocompost (voor toepassing in alle vollegrondsteelten en in openbaar/particulier groen; dosering afhankelijk van behoefte)
 • een Trichocompost-concentraat (voor doormenging in potgrond)

Voordelen

 • Vergroot de ziektewerendheid van de bodem en de plant
 • Stimuleert wortelontwikkeling en verbetert de opnamecapaciteit
 • Zorgt voor een gezonde groei van het gewas
 • Verhoging van het organische stofgehalte
 • Voeding voor plant en bodemleven
 • Gelijkmatige afgifte van nutriënten en voorkomt uitspoeling van deze
 • Toegestaan voor gebruik in de biologische landbouw volgens Verordening (EG) 889/2008

Aanwezige microbiologie

VIC Trichocompost bevat 6 verschillende Trichodermaschimmels (2x10^7/gram in het Trichocompost-concentraat) plus een grote diversiteit aan overige schimmels, bacteriën en protozoa.

Toepassing

 • Aanbrengen voor aanplant gewassen of als groeiplaatsverbetering in bestaande situaties 
 • Openbaar groen en tuinen: een laagje van 1 - 3 cm, max 20% door bestaande grond mengen 
 • Dosering in overleg met uw adviseur, afhankelijk van de behoefte 
 • Kan worden ingewerkt in de grond 
 • Kan jaarrond toegepast worden
 • Kan door potgrond gemengd worden (concentraat)

Eigenschappen

 • Stabiele bodemverbeteraar
 • Vrij van onkruidzaden en ziektekiemen
 • Voldoet aan de strengste eisen met betrekking tot aanwezigheid van verontreinigingen
 • Rijk aan voeding en bodemleven
 • Leverbaar in de fractie 0-15 mm 
 • Leverbaar onder RHP-certificaat in overleg
 • VIC Trichocompost/concentraat is los verkrijgbaar. Afhalen of leveren op locatie is mogelijk. 


Gemiddelde samenstelling (concentraat)

Organische stof 20 - 30% droge stof
pH-KCl  6,0 - 7,0
Zoutgehalte (EC) < 2,5 mS/cm


Elementen          

Stikstof (N)  4,0 - 6,0    kg/ton product
Fosfaat (p2O5) 2,5 - 4.0    kg/ton product
Kali (K2O) 4,0 - 7,0    kg/ton product
Magnesium (MgO) 1,5 - 3,0     kg/ton product
Calcium (CaCO3) 2,0 – 4,0    kg/ton product
Sulfaat (SO3) 1,0 - 2,5     kg/ton product

 

Aardbeiteelt volle grond

Zorg
voor de Bodem

Bodemanalyses Op basis van een bodemanalyse kunt u een uitgebreid en begrijpelijk bemestingsadvies ontvangen. Er wordt per perceel omschreven welke mineralen...

Inname
groen- afval

Van groenafval naar grondstof! Van Iersel Compost is gespecialiseerd in groenrecycling: wij nemen groenafval in en verwerken dat vervolgens tot compostproducten...

Hello World!