Protozoa compost

Terug naar Compostproducten

Voor een natuurlijke nutriëntenkringloop

Protozoacompost is een bodemverbeteraar met een hoog organische stof gehalte, relatief veel calcium en rijk aan nuttig bodemleven, met name Protozoa. Protozoa zijn micro-organismen die in staat zijn om nutriënten zoals stikstof vrij te maken uit de bodem. Protozoacompost wordt toegepast om de bodem microbiologisch te verrijken en daarmee de nutriëntenkringloop in gang te zetten. Hierdoor is er minder behoefte voor (kunst)mest. Het kan breed worden toegepast in particuliere tuinen, openbaar groen en vollegrondsteelten zoals als aardbeien-, boom-, bollen- en fruitteelt.

Download hier de digitale productfolder Protozoacompost.

Voordelen

 • Protozoa maken stikstof, fosfaat en zwavel vrij
 • Vermindert kunstmestbehoefte
 • Verbetert bodemstructuur op lange termijn
 • Bevat voeding voor beplanting
 • Vermindert droogtestress
 • Vergroot ziektewerendheid van de bodem
 • Vermindert dichtslaan van de bodem

Toepassing

 • Te gebruiken bij alle soorten gewassen
 • Dosering tuinbouw: 5 - 20 ton/hectare
 • Dosering particuliere tuinen & openbaar groen: 0,25 – 0,5 m3/100 m2   
 • Inwerken in de bovenste 10 tot 20 cm van de bodem
 • Kan jaarrond worden aangebracht
 • Goed te combineren met Groencompost en Schimmeldominante Humuscompost om brede diversiteit aan bodemleven aan te brengen in de bodem

Protozoacompost is zowel los als in big bags verkrijgbaar. Afhalen of leveren op locatie is beiden mogelijk.

Eigenschappen

 • Stabiele grondverbeteraar
 • Lichtgewicht product
 • Rijk aan microbiologie, met name Protozoa
 • Rijk aan calcium
 • Onkruidvrij

Zorg
voor de Bodem

Bodemanalyses Op basis van een bodemanalyse kunt u een uitgebreid en begrijpelijk bemestingsadvies ontvangen. Er wordt per perceel omschreven welke mineralen...

Inname
groen- afval

Van groenafval naar grondstof! Van Iersel Compost is gespecialiseerd in groenrecycling: wij nemen groenafval in en verwerken dat vervolgens tot compostproducten...