Vigro Houtcompost

Terug naar Compostproducten

Voor een natuurlijke nutriëntenkringloop

Stabiele organische stof is onmisbaar voor elke gezonde bodem. Het levert voeding voor bodemleven en gewas en bevordert daarnaast de bodemstructuur. Vigro Houtcompost is een goede bron van stabiele organische stof waarmee je de bodem voor lange termijn verbetert. Vigro Houtcompost is gemaakt van een optimale mix van enkel groenafval zoals blad, hout en gras. Deze compost kan zowel in alle vollegronds teelten toegepast worden maar ook in openbaar- en particulier groen.

Klik hier voor onze digitale productflyer Vigro Houtcompost

Klik hier voor onze digitale bestek tekst in RSX-format.

Klik hier voor onze complete digitale bestekteksten in PDF-format.

Fracties

Wij produceren groencompost in drie fracties:

 • Vigro Houtcompost 0-5 mm
 • Vigro Houtcompost 0-10 mm
 • Vigro Houtcompost 0-15 mm

Voordelen

 • Verhoging van het organische stofgehalte.
 • Structuurverbetering van de bodem.
 • Verbetering van vochtregulerend vermogen.
 • Voeding voor plant en bodemleven.
 • Gelijkmatige afgifte van nutriënten.
 • Voorkomt uitspoeling van nutriënten.
 • Draagt bij aan CO2 reductie doordat het wordt    vastgelegd in de vorm van organische (kool)stof.
 • Toegestaan voor gebruik in de biologische landbouw   volgens Verordening (EG) 889/2008.

Eigenschappen

 • Stabiele bodemverbeteraar.
 • Voldoet aan de strengste eisen met betrekking tot    aanwezigheid van verontreinigingen.
 • Rijk aan voeding en bodemleven.
 • Vrij van onkruidzaden en ziektekiemen.
 • Leverbaar in fracties 0-5, 0-10 en 0-15 mm.

Verpakking

Houtcompost is los verkrijgbaar. Afhalen of leveren op locatie is mogelijk.

Gebruiksrichtlijnen

 • Aanbrengen voor aanplant nieuwe gewassen of als  groeiplaatsverbetering in bestaande situatie.
 • Openbaar groen en tuinen: een laagje van 1 tot 3 cm, maximaal 30% door bestaande grond mengen.
 • Vollegrondsteelten: 15 tot 100 ton per hectare, afhankelijk van behoefte.
 • Kan worden ingewerkt in de grond of als mulchlaag tegen onkruiden en ziekten.
 • Kan jaarrond toegepast worden.

Gemiddelde samenstelling

Stikstof (N)  5,1 kg/ton product
Fosfaat (P2O5)  2,3 kg/ton product
Kalium (K) 3,3 kg/ton product
Kali (K2O) 4,4 kg/ton product
Magnesium (Mg) 1,0 kg/ton product
Magnesia (MgO) 1,7 kg/ton product
Koolzure kalk (CaCO3)  8,5 kg/ton product

Calcium* (Ca)

* afgeleid calcium uit koolzure kalk

3,5 kg/ton product
 Zwavel (S) 0,8 kg/ton product
   
Organische stof  23% ds
Droge stof 63%
pH-KCl  7,4
Zoutgehalte (EC)  < 2,0 mS/cm
Stabiliteit  < 10,0 mmol O2/kg O.S./uur
Uiterlijk Bruinzwart kruimelproduct

Zorg
voor de Bodem

Bodemanalyses Op basis van een bodemanalyse kunt u een uitgebreid en begrijpelijk bemestingsadvies ontvangen. Er wordt per perceel omschreven welke mineralen...

Inname
groen- afval

Van groenafval naar grondstof! Van Iersel Compost is gespecialiseerd in groenrecycling: wij nemen groenafval in en verwerken dat vervolgens tot compostproducten...